Menu

Beste ouders/verzorgers/betrokkenen,

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus (gebaseerd op advies van het RIVM).

Wat houden deze aangescherpte en nieuwe maatregelen in m.b.t. de begeleiding van onze cliënten  door ABO Ondersteuning:

1) Zowel de begeleiding thuis als bij ons op kantoor kan vooralsnog plaatsvinden, mits begeleider en cliënt beiden klachtenvrij zijn.

2) We houden afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).

3) Op kantoor geldt: maximaal 2 mensen (1 begeleider en 1 cliënt) per beschikbare ruimte en ook dan houden we afstand tot elkaar.

4) Als begeleider of cliënt hoest en/of verkouden is, geldt: blijf thuis.

5) Als daar bij begeleider of cliënt ook koorts bijkomt, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

6) Mocht om welke reden dan ook, het begeleiden niet op kantoor of thuis kunnen plaatshebben, dan begeleiden we waar dat mogelijk is via beeldbellen, om zo toch het contact met de cliënt te behouden.

Deze maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus.
De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts.

We begrijpen dat er in deze tijd veel van zowel begeleider als cliënt wordt gevraagd. Laten we, gezien de omstandigheden, er met zijn allen het beste van maken. ABO Ondersteuning zal zoveel mogelijk aan de zorgvraag proberen te blijven voldoen.

Pas op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,
Het ABO-team