Menu

Werken in de Werkplaats

Het werken in de Werkplaats is voor kinderen en jongeren een veilige leeromgeving waarbinnen ze vanuit verschillende gebieden leermomenten kunnen opdoen. Onder begeleiding worden ze gestimuleerd om hun eigen ideeën, die dicht bij hun belevingswereld staan, uit te werken. Het samen kijken naar wat de kinderen en jongeren zouden kunnen maken is een belangrijke fase. Het aangeboden materiaal kan afgestemd worden op de behoefte van het kind of de jongere. Door te werken met hun handen leren ze niet alleen de verschillende materialen en gereedschappen kennen, maar ook zichzelf. Het bezig zijn in de werkplaats draagt ook bij aan de groei in praktische vaardigheden, maar ook aan de groei in zelfstandigheid, zelfvertrouwen, samenwerken en sociale vaardigheden.

Voor wie
In de Werkplaats is plek om groepjes jongeren te begeleiden. De begeleiding in de Werkplaats richt zich op kinderen en jongeren met een aan autisme verwante stoornis en/of ADHD, lichamelijke beperking of verstandelijke beperking.

Projecten in de Werkplaats
Het proces staat centraal: Niet alleen het eindresultaat maar ook de weg er naar toe draagt bij aan de verschillende ontwikkelingsprocessen. Zo wordt er naast plezier hebben in het uitwerken van eigen ideeën, ook een groei in zelfstandigheid, zelfvertrouwen, samenwerken en het verbeteren van sociale vaardigheden gestimuleerd.

Locaties
Locatie Noord COBA is te vinden aan het Velperweg 25 in Arnhem.
Locatie Zuid Buiten de Lijntjes is te vinden aan het Kroonpark 2 in Arnhem.

Vragen?
Voor meer informatie of aanmeldingen stuur een e-mail naar info@abo-ondersteuning.nl of neem telefonisch contact met ons op: 026-84 84 166