Home

Laagdrempelige jeugdhulp

ABO begeleidt op laagdrempelige wijze kinderen en jongeren binnen hun levensloop, behoeftes en ontwikkelingsproces. Binnen ABO staat voorop dat je als cliënt en als medewerker bent wie je bent en dat je veiligheid ervaart.

Iedereen is uniek, volgt een eigen levenspad en maakt gebruik van de eigen krachten en kwaliteiten. Iedereen is verbonden met anderen: familie, vrienden en de samenleving eromheen.

Deze visie laat zich vertalen in kernwaarden die gelden voor cliënten én medewerkers. De kernwaarden vormen de basis.

Ons aanbod

 • Opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk
 • Weerbaarheid vergroten
 • Dagelijkse structuur en routine aanleren
 • Durven uiten van gevoelens
 • Inzetten van kwaliteiten en om kunnen gaan met tekortkomingen
 • Invullen van vrije tijid
 • Psycho educatie
 • Begeleiding op school, in en om de klas
 • Ontwikkelen van inzichten en vaardigheden op het gebied Van “leren leren”
 • Buitenschoolse opvang en begeleiding
 • Activiteiten op het gebied van sport, muziek en creativiteit

Ons aanbod

 • Opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk
 • Weerbaarheid vergroten
 • Dagelijkse structuur en routine aanleren
 • Durven uiten van gevoelens
 • Inzetten van kwaliteiten en om kunnen gaan met tekortkomingen
 • Invullen van vrije tijid
 • Psycho educatie
 • Begeleiding op school, in en om de klas
 • Ontwikkelen van inzichten en vaardigheden op het gebied
  Van “leren leren”
 • Buitenschoolse opvang en begeleiding
 • Activiteiten op het gebied van sport, muziek en creativiteit

Onze 4 pijlers

In de 12 jaar dat ABO Ondersteuning nu bestaat zijn wij ons blijven ontwikkelen en specialiseren. In alle ervaring die wij hebben opgedaan hebben wij telkens gezien hoe belangrijk het is om dicht bij onze basis te blijven. In deze basis vind je de bouwstenen van ABO Ondersteuning. Wij hebben onze bouwstenen in de praktijk gebracht en ze vormgegeven in onze 4 pijlers.

Elke pijler biedt een kapstok voor: inspiratie, houvast, plezier, verbindingen leggen en mogelijkheden leren kennen.

Medewerkers vertellen

Contact

Adres & Informatie

Kroonpark 2
6831 GV Arnhem


Extra gegevens:
KvK nummer: 69040168
AGB-Code : 41411037
Rabobank: NL55 RABO 0147 9563 66
t.n.v ABO Ondersteuning te Arnhem

Belangrijke informatie Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Binnen ABO-ondersteuning hebben wij vanaf het begin van het coronavirus een
coronacommissie gevormd. Zij houden alle richtlijnen van het RIVM in de gaten en houden
de begeleiders op de hoogte. Wij vragen iedereen zich aan de algemeen geldende regels te
houden (bijv. extra hygiëne, mondkapje, 1,5 meter afstand), graag willen we nog wel het volgende aanstippen:

- De begeleiding thuis en op kantoor kan gewoon doorgaan, mits begeleider en cliënt
beiden klachtenvrij zijn. Mocht het niet fysiek kunnen doorgaan, dan online of via
andere creatieve manieren (denk aan naar buiten, knutselpakket thuis afleveren etc).

- Als begeleider of cliënt corona-gerelateerde klachten heeft, geldt: blijf thuis en laat je testen.

- Als de begeleider of cliënt een negatieve testuitslag heeft, maar wel nog verkouden is,
mag er nog niet begeleid worden. Dit in verband met het verspreiden van het verkoudheidsvirus.
Er kan dan online of via andere creatieve manieren begeleid worden.
Met milde klachten als keelpijn en af en toe hoesten mag de begeleiding wel fysiek doorgaan.

- Kunt u extra ondersteuning gebruiken in deze periode. Geef dit door aan de huidige begeleider.
Wij kunnen dit bespreekbaar maken bij het wijkteam.

- Twijfelt u, laat uw begeleider dan de corona commissie benaderen met uw specifieke situatie.
We begrijpen dat er in deze tijd nog steeds veel van zowel begeleider als cliënt wordt gevraagd.
Laten we er samen het beste van maken de komende periode.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Het ABO-team