Klachtenregeling

ABO Ondersteuning ziet graag tevreden ouders, verzorgers en kinderen. Als u, als ouder/verzorger, ondanks onze inzet een klacht heeft ten aanzien van de zorg rondom uw kind wilt u dit ventileren en bespreken. Een klacht ontvangen zorgt ervoor dat we met u in gesprek gaan om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te tillen. Wij nemen een klacht serieus en zien dit als een leerproces en verbeter moment.

ABO Ondersteuning heeft een klachtenprocedure. U kunt met uw klacht naar de team-coördinator. Bespreek uw klacht.

Het kan ook zo zijn dat u liever buiten de team-coördinator en/of directie om een klacht wilt indienen.  ABO Ondersteuning hanteert hiervoor een externe klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als cliënt van ABO Ondersteuning kan je gebruik maken van onze onafhankelijke klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg.

In de flyer hieronder informeren wij je over de werkwijze:
2021 Flyer Wkkgz KPZ-ABO(pdf)

Het klachtenreglement voor zowel de Jeugdwet als de WMO is hieronder te downloaden:
2021 Klachtenreglement WMO KPZ(pdf)
2021 Klachtenreglement Jeugdwet KPZ(pdf)

Het jaarverslag klachten is hieronder te downloaden:
Jaarverslag klachten 2021

 

Belangrijke informatie Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Binnen ABO-ondersteuning hebben wij vanaf het begin van het coronavirus een
coronacommissie gevormd. Zij houden alle richtlijnen van het RIVM in de gaten en houden
de begeleiders op de hoogte. Wij vragen iedereen zich aan de algemeen geldende regels te
houden (bijv. extra hygiëne, mondkapje, 1,5 meter afstand), graag willen we nog wel het volgende aanstippen:

- De begeleiding thuis en op kantoor kan gewoon doorgaan, mits begeleider en cliënt
beiden klachtenvrij zijn. Mocht het niet fysiek kunnen doorgaan, dan online of via
andere creatieve manieren (denk aan naar buiten, knutselpakket thuis afleveren etc).

- Als begeleider of cliënt corona-gerelateerde klachten heeft, geldt: blijf thuis en laat je testen.

- Als de begeleider of cliënt een negatieve testuitslag heeft, maar wel nog verkouden is,
mag er nog niet begeleid worden. Dit in verband met het verspreiden van het verkoudheidsvirus.
Er kan dan online of via andere creatieve manieren begeleid worden.
Met milde klachten als keelpijn en af en toe hoesten mag de begeleiding wel fysiek doorgaan.

- Kunt u extra ondersteuning gebruiken in deze periode. Geef dit door aan de huidige begeleider.
Wij kunnen dit bespreekbaar maken bij het wijkteam.

- Twijfelt u, laat uw begeleider dan de corona commissie benaderen met uw specifieke situatie.
We begrijpen dat er in deze tijd nog steeds veel van zowel begeleider als cliënt wordt gevraagd.
Laten we er samen het beste van maken de komende periode.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Het ABO-team