Ambulante begeleidingOnze enthousiaste en professionele begeleiders bieden ondersteuning en begeleiding op o.a. de volgende gebieden:

  Opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk
  Weerbaarheid vergroten
  Dagelijkse structuur en routine aanleren
  Durven uiten van gevoelens
  Inzetten van kwaliteiten en om kunnen gaan met tekortkomingen
  Invullen van vrije tijd
  Psycho-educatie
  Begeleiding op school, in en om de klas
  Ontwikkelen van inzichten en vaardigheden op het gebied van
      ‘leren leren’
  Buitenschoolse opvang en begeleiding
  Activiteiten op het gebied van sport, muziek en creativiteit

  Met als doel om bij het kind of de jongere:

  De ontwikkeling van de sociale vaardigheden te stimuleren
  Het sociale netwerk vergroten
  De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen vergroten

Belangrijke informatie Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Binnen ABO-ondersteuning hebben wij vanaf het begin van het coronavirus een
coronacommissie gevormd. Zij houden alle richtlijnen van het RIVM in de gaten en houden
de begeleiders op de hoogte. Wij vragen iedereen zich aan de algemeen geldende regels te
houden (bijv. extra hygiëne, mondkapje, 1,5 meter afstand), graag willen we nog wel het volgende aanstippen:

- De begeleiding thuis en op kantoor kan gewoon doorgaan, mits begeleider en cliënt
beiden klachtenvrij zijn. Mocht het niet fysiek kunnen doorgaan, dan online of via
andere creatieve manieren (denk aan naar buiten, knutselpakket thuis afleveren etc).

- Als begeleider of cliënt corona-gerelateerde klachten heeft, geldt: blijf thuis en laat je testen.

- Als de begeleider of cliënt een negatieve testuitslag heeft, maar wel nog verkouden is,
mag er nog niet begeleid worden. Dit in verband met het verspreiden van het verkoudheidsvirus.
Er kan dan online of via andere creatieve manieren begeleid worden.
Met milde klachten als keelpijn en af en toe hoesten mag de begeleiding wel fysiek doorgaan.

- Kunt u extra ondersteuning gebruiken in deze periode. Geef dit door aan de huidige begeleider.
Wij kunnen dit bespreekbaar maken bij het wijkteam.

- Twijfelt u, laat uw begeleider dan de corona commissie benaderen met uw specifieke situatie.
We begrijpen dat er in deze tijd nog steeds veel van zowel begeleider als cliënt wordt gevraagd.
Laten we er samen het beste van maken de komende periode.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Het ABO-team