Onderwijs & Ontwikkeling


Iedereen blijft zijn hele leven leren en ontwikkelen. Welke kennis en vaardigheden, kwaliteiten en talenten heeft de cliënt al en/of nodig om zich optimaal te ontwikkelen en plezier te ervaren tijdens dit proces staan in deze pijler centraal.

Bij ABO ondersteuning begeleiden wij in klassen binnen het regulier en speciaal onderwijs. Ook begeleiden wij op ons kantoor. Wij vinden het belangrijk om vanuit de cliënt te werken. De begeleider gaat samen met de cliënt en zijn netwerk op zoek naar de positieve vaardigheden en talenten om deze te versterken. Samen op onderzoek gaan naar wat de cliënt wil en wat zijn of haar toekomstbeeld is. Bekijken hoe dit bereikt kan worden binnen de huidige onderwijssystemen en/of bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit via een andere manier toch te realiseren.

Begeleiding die we binnen het thema onderwijs bieden is niet alleen gericht op studievaardigheden aanleren. Ook sociaal-emotioneel komt er veel bij kijken.
Bijvoorbeeld zelfbeeld, faalangst, vriendschappen, samenwerken, puberteit en emoties. Onze begeleiders signaleren deze aansluitende thema’s en kijken hoe hier handvatten voor gegeven kunnen worden. Via verschillende werkvormen gaan ze hier in de praktijk mee aan de slag (bijv. gesprek, tekenen of een activiteit). Onder- en overprikkeling is ook een thema waar de begeleiders vaak met de cliënt aan werken.

Samen en op een lijn werken met de cliënt, het netwerk, onderwijsinstellingen en andere hulpverleningsorganisaties vinden wij belangrijk om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

Een vraag? Meer info? Samenwerken? Leuk!
We komen graag met je in contact.

Activiteiten


ABO-Bibliotheek: Een eigen selectie van Kinder- en jeugdboeken over verschillende onderwerpen. Elke maand staat er een ander Thema centraal, in samenwerking met Rozet halen wij maandelijks nieuwe boeken die bij dit Thema aansluiten. Begeleiders kunnen deze boeken inzetten tijdens begeleidingsmomenten.

Leren, Leren: Begeleiders gaan samen met de cliënten en het netwerk aan de slag om inzichten te geven en vaardigheden aan te leren op het gebied van studievaardigheden.

Learning Experience: Deze zomer bieden wij bij ABO het 6-weekse project Learning Experience aan. Veel kinderen en jongeren hebben een lastige periode achter de rug op het gebied van onderwijs, structuur en sociale interactie. Via Learning Experience willen wij kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in contact te zijn met (indien passend) leeftijdsgenootjes. Daarnaast stimuleren de begeleiders op een laagdrempelige manier de kinderen en jongeren om educatieve activiteiten te ondernemen en eventuele schoolachterstanden weg te werken. Samen met de kinderen en jongeren kijken we naar wat er nodig is. Wat gaat er al goed en wat heeft nog aandacht nodig. Op deze manier maken we samen een passend programma.