Home 1

Home 1

Ruimte voor
Persoon en ontwikkeling

Voor kinderen is het essentieel dat ze zich blijven ontwikkelen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Een verstoorde ontwikkeling kan allerlei oorzaken hebben en leiden tot opstandig of teruggetrokken gedrag, minder goed contact met broertjes en zusjes of met leeftijdsgenoten. Daarnaast kan het de schoolprestaties beïnvloeden of problemen geven met concentreren en plannen. Als de ontwikkeling van een kind in de knel komt, is het belangrijk dat we kijken naar wat het kind én het gezin nodig hebben.

Onze 4 pijlers

In de 12 jaar dat ABO Ondersteuning nu bestaat zijn wij ons blijven ontwikkelen en specialiseren. In alle ervaring die wij hebben opgedaan hebben wij telkens gezien hoe belangrijk het is om dicht bij onze basis te blijven. In deze basis vind je de bouwstenen van ABO Ondersteuning. Wij hebben onze bouwstenen in de praktijk gebracht en ze vormgegeven in onze 4 pijlers.

Elke pijler biedt een kapstok voor: inspiratie, houvast, plezier,verbindingen leggen en mogelijkheden leren kennen.