Lees meer

https://www.abo-ondersteuning.nl/wp-content/uploads/2021/01/abo-ondersteuning9-1280x854.jpg

Werkplaats buiten de lijntjes

Voor kinderen is het essentieel dat ze zich blijven ontwikkelen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Een verstoorde ontwikkeling kan  allerlei oorzaken hebben en leiden tot opstandig of teruggetrokken gedrag, minder goed contact met broertjes en zusjes of met leeftijdsgenoten. Daarnaast kan het de schoolprestaties beïnvloeden of problemen geven met concentreren en plannen. Als de ontwikkeling van een kind in de knel komt, is het belangrijk dat we kijken naar wat het kind én het gezin nodig hebben.

https://www.abo-ondersteuning.nl/wp-content/uploads/2021/01/abo-ondersteuning20-1280x854.jpg

Sport & Spel

Spel en bewegen is een actieve en leuke manier om je te ontwikkelen. Wij willen dat cliënten ontwikkelen, succes ervaren, experimenteren en vooral plezier bleven binnen deze pijler.

In het dagelijks leven kom je spel en bewegen overal tegen. De cognitieve, sociale en motorisch ontwikkeling hebben effect op spel en bewegen van een cliënt. Bijvoorbeeld informatieverwerking tussen de hersenen en het lichaam. En ook het sociale aspect, zoals het omgaan met winnen en verliezen en samenwerken, spelen daarin ook een grote rol.

Gezondheid, lichaamsbeeld en houding zijn ook thema’s waar begeleiders met cliënten open over in gesprek gaan. Prikkels binnen spel en bewegen kunnen de mogelijkheid bieden om te ontspannen of juist te leren omgaan met het ervaren van (nieuwe) prikkels i.v.m. onder- en overprikkeling. Begeleiders kunnen ook samen met de cliënt aan de slag gaan om motorisch vaardigheden (fijne en/of grove motoriek) te vergroten.

Bij ABO Ondersteuning werken wij regelmatig samen met andere sportorganisaties om verschillende activiteiten te organiseren. Een begeleider kan meekijken welke sport de cliënt leuk vindt en wat ervoor nodig is om dit realiseren.

“Speel je hele leven en blijf bewegen”

https://www.abo-ondersteuning.nl/wp-content/uploads/2021/01/abo-ondersteuning13-1280x854.jpg

Onderwijs & Ontwikkeling

Bij ABO ondersteuning begeleiden wij zowel op als na school. Wij vinden het belangrijk om vanuit de cliënt te werken. De begeleider gaat samen met de cliënt en zijn netwerk op zoek naar de positieve vaardigheden om deze te versterken. Samen op onderzoek gaan naar wat de cliënt wilt en wat zijn of haar toekomstbeeld is. Bekijken hoe dit bereikt kan worden binnen de huidige onderwijssystemen of gaan we buiten de lijntjes denken.

Begeleiden binnen en buiten het onderwijs is niet alleen studievaardigheden aanleren. Sociaal-emotioneel komt er ook veel bij kijken. Bijvoorbeeld zelfbeeld, faalangst, vriendschappen, samenwerken, puberteit en emoties. Onze begeleiders gaan hierover met cliënten in gesprek en wanneer nodig ook in de praktijk mee aan de slag. Onder- en overprikkeling is ook een thema waar de begeleiders vaak met de cliënt aan werken.

Veel cliënten hebben moeite met de grote overgangen (bijv. PO naar VO of VO naar opleiding/baan).  Wij bieden trajectbegeleiding aan om deze overgangen zo fijn mogelijk te maken voor de cliënt. Binnen deze trajecten staan vaardigheden aanleren, succes ervaren en oplossingsgericht denken voorop.

Vanuit de gedachten werken: Welke kennis en vaardigheden heeft de cliënt nodig om zich optimaal te ontwikkelen en plezier te ervaren tijdens dit proces. Nauw samenwerken met de cliënt, het netwerk en verschillende onderwijsinstellingen vinden wij van toegevoegde waarde voor dit proces.

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”

https://www.abo-ondersteuning.nl/wp-content/uploads/2021/01/abo-ondersteuning18-1280x855.jpg

Zien & Zijn

Voor kinderen is het essentieel dat ze zich blijven ontwikkelen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Een verstoorde ontwikkeling kan  allerlei oorzaken hebben en leiden tot opstandig of teruggetrokken gedrag, minder goed contact met broertjes en zusjes of met leeftijdsgenoten. Daarnaast kan het de schoolprestaties beïnvloeden of problemen geven met concentreren en plannen. Als de ontwikkeling van een kind in de knel komt, is het belangrijk dat we kijken naar wat het kind én het gezin nodig hebben.

Contact

026 - 84 84 166
Kroonpark 2
6831 GV Arnhem
info@abo-ondersteuning.nl

Belangrijke informatie Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Binnen ABO-ondersteuning hebben wij vanaf het begin van het coronavirus een
coronacommissie gevormd. Zij houden alle richtlijnen van het RIVM in de gaten en houden
de begeleiders op de hoogte. Wij vragen iedereen zich aan de algemeen geldende regels te
houden (bijv. extra hygiëne, mondkapje, 1,5 meter afstand), graag willen we nog wel het volgende aanstippen:

- De begeleiding thuis en op kantoor kan gewoon doorgaan, mits begeleider en cliënt
beiden klachtenvrij zijn. Mocht het niet fysiek kunnen doorgaan, dan online of via
andere creatieve manieren (denk aan naar buiten, knutselpakket thuis afleveren etc).

- Als begeleider of cliënt corona-gerelateerde klachten heeft, geldt: blijf thuis en laat je testen.

- Als de begeleider of cliënt een negatieve testuitslag heeft, maar wel nog verkouden is,
mag er nog niet begeleid worden. Dit in verband met het verspreiden van het verkoudheidsvirus.
Er kan dan online of via andere creatieve manieren begeleid worden.
Met milde klachten als keelpijn en af en toe hoesten mag de begeleiding wel fysiek doorgaan.

- Kunt u extra ondersteuning gebruiken in deze periode. Geef dit door aan de huidige begeleider.
Wij kunnen dit bespreekbaar maken bij het wijkteam.

- Twijfelt u, laat uw begeleider dan de corona commissie benaderen met uw specifieke situatie.
We begrijpen dat er in deze tijd nog steeds veel van zowel begeleider als cliënt wordt gevraagd.
Laten we er samen het beste van maken de komende periode.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Het ABO-team