Lees meer

Lees meer

https://www.abo-ondersteuning.nl/wp-content/uploads/2021/01/abo-ondersteuning9-1280x854.jpg

Werkplaats buiten de lijntjes

Voor kinderen is het essentieel dat ze zich blijven ontwikkelen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Een verstoorde ontwikkeling kan  allerlei oorzaken hebben en leiden tot opstandig of teruggetrokken gedrag, minder goed contact met broertjes en zusjes of met leeftijdsgenoten. Daarnaast kan het de schoolprestaties beïnvloeden of problemen geven met concentreren en plannen. Als de ontwikkeling van een kind in de knel komt, is het belangrijk dat we kijken naar wat het kind én het gezin nodig hebben.

https://www.abo-ondersteuning.nl/wp-content/uploads/2021/01/abo-ondersteuning20-1280x854.jpg

Sport & Spel

Spel en bewegen is een actieve en leuke manier om je te ontwikkelen. Wij willen dat cliënten ontwikkelen, succes ervaren, experimenteren en vooral plezier bleven binnen deze pijler.

In het dagelijks leven kom je spel en bewegen overal tegen. De cognitieve, sociale en motorisch ontwikkeling hebben effect op spel en bewegen van een cliënt. Bijvoorbeeld informatieverwerking tussen de hersenen en het lichaam. En ook het sociale aspect, zoals het omgaan met winnen en verliezen en samenwerken, spelen daarin ook een grote rol.

Gezondheid, lichaamsbeeld en houding zijn ook thema’s waar begeleiders met cliënten open over in gesprek gaan. Prikkels binnen spel en bewegen kunnen de mogelijkheid bieden om te ontspannen of juist te leren omgaan met het ervaren van (nieuwe) prikkels i.v.m. onder- en overprikkeling. Begeleiders kunnen ook samen met de cliënt aan de slag gaan om motorisch vaardigheden (fijne en/of grove motoriek) te vergroten.

Bij ABO Ondersteuning werken wij regelmatig samen met andere sportorganisaties om verschillende activiteiten te organiseren. Een begeleider kan meekijken welke sport de cliënt leuk vindt en wat ervoor nodig is om dit realiseren.

“Speel je hele leven en blijf bewegen”

https://www.abo-ondersteuning.nl/wp-content/uploads/2021/01/abo-ondersteuning13-1280x854.jpg

Onderwijs & Ontwikkeling

Bij ABO ondersteuning begeleiden wij zowel op als na school. Wij vinden het belangrijk om vanuit de cliënt te werken. De begeleider gaat samen met de cliënt en zijn netwerk op zoek naar de positieve vaardigheden om deze te versterken. Samen op onderzoek gaan naar wat de cliënt wilt en wat zijn of haar toekomstbeeld is. Bekijken hoe dit bereikt kan worden binnen de huidige onderwijssystemen of gaan we buiten de lijntjes denken.

Begeleiden binnen en buiten het onderwijs is niet alleen studievaardigheden aanleren. Sociaal-emotioneel komt er ook veel bij kijken. Bijvoorbeeld zelfbeeld, faalangst, vriendschappen, samenwerken, puberteit en emoties. Onze begeleiders gaan hierover met cliënten in gesprek en wanneer nodig ook in de praktijk mee aan de slag. Onder- en overprikkeling is ook een thema waar de begeleiders vaak met de cliënt aan werken.

Veel cliënten hebben moeite met de grote overgangen (bijv. PO naar VO of VO naar opleiding/baan).  Wij bieden trajectbegeleiding aan om deze overgangen zo fijn mogelijk te maken voor de cliënt. Binnen deze trajecten staan vaardigheden aanleren, succes ervaren en oplossingsgericht denken voorop.

Vanuit de gedachten werken: Welke kennis en vaardigheden heeft de cliënt nodig om zich optimaal te ontwikkelen en plezier te ervaren tijdens dit proces. Nauw samenwerken met de cliënt, het netwerk en verschillende onderwijsinstellingen vinden wij van toegevoegde waarde voor dit proces.

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”

https://www.abo-ondersteuning.nl/wp-content/uploads/2021/01/abo-ondersteuning18-1280x855.jpg

Zien & Zijn

Voor kinderen is het essentieel dat ze zich blijven ontwikkelen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Een verstoorde ontwikkeling kan  allerlei oorzaken hebben en leiden tot opstandig of teruggetrokken gedrag, minder goed contact met broertjes en zusjes of met leeftijdsgenoten. Daarnaast kan het de schoolprestaties beïnvloeden of problemen geven met concentreren en plannen. Als de ontwikkeling van een kind in de knel komt, is het belangrijk dat we kijken naar wat het kind én het gezin nodig hebben.

Contact

026 - 84 84 166
Kroonpark 2
6831 GV Arnhem
info@abo-ondersteuning.nl