Werkwijze & Tarieven

Werkwijze

Wanneer gezinnen of zelfstandig wonende jongeren hun zorgvraag aan ons kenbaar maken, nemen wij altijd telefonisch contact op om een kennismakingsafspraak te plannen. Die kennismakingsafspraak vindt in principe plaats bij de zorgvrager thuis. Op die manier krijgen wij namelijk een goed beeld van jouw gezins/woonsituatie. Deze wordt dan ook uitgebreid besproken.

Als zorgvrager krijg jij de ruimte om jouw zorgvraag te schetsen, en waar nodig stellen wij vragen, om zodoende jouw wensen en behoeften boven tafel te krijgen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en wensen, vind er eerst een gesprek met enkel de ouder(s) plaats, of wordt het kind/de jongere direct erbij betrokken.

Wij vinden het belangrijk dat jij als zorgvrager de ruimte voelt om het gesprek en de toekomstige begeleiding vorm te geven op een manier waarbij jij je prettig voelt. De zorgvrager staat bij ons centraal.

Financiering
  • Via samenwerkende gemeentes (verwijzing via wijkcoach of jeugdconsulent van jouw gemeente nodig)
  • Persoonsgebonden Budget (s.v.b.)
  • Samenwerkingspartners (betrokken organisaties; scholen etc.)
  • Particulier (eigen financiering)
Tarieven

Elke vraag is uniek, en afgestemd op jouw wensen.
Het standaard uurtarief is €48,60 per uur.
Aan de geheel vrijblijvende intake, waarin wij samen jouw zorgvraag doornemen en de mogelijkheden bespreken, zijn geen kosten verbonden.

Belangrijke informatie Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Binnen ABO-ondersteuning hebben wij vanaf het begin van het coronavirus een
coronacommissie gevormd. Zij houden alle richtlijnen van het RIVM in de gaten en houden
de begeleiders op de hoogte. Wij vragen iedereen zich aan de algemeen geldende regels te
houden (bijv. extra hygiëne, mondkapje, 1,5 meter afstand), graag willen we nog wel het volgende aanstippen:

- De begeleiding thuis en op kantoor kan gewoon doorgaan, mits begeleider en cliënt
beiden klachtenvrij zijn. Mocht het niet fysiek kunnen doorgaan, dan online of via
andere creatieve manieren (denk aan naar buiten, knutselpakket thuis afleveren etc).

- Als begeleider of cliënt corona-gerelateerde klachten heeft, geldt: blijf thuis en laat je testen.

- Als de begeleider of cliënt een negatieve testuitslag heeft, maar wel nog verkouden is,
mag er nog niet begeleid worden. Dit in verband met het verspreiden van het verkoudheidsvirus.
Er kan dan online of via andere creatieve manieren begeleid worden.
Met milde klachten als keelpijn en af en toe hoesten mag de begeleiding wel fysiek doorgaan.

- Kunt u extra ondersteuning gebruiken in deze periode. Geef dit door aan de huidige begeleider.
Wij kunnen dit bespreekbaar maken bij het wijkteam.

- Twijfelt u, laat uw begeleider dan de corona commissie benaderen met uw specifieke situatie.
We begrijpen dat er in deze tijd nog steeds veel van zowel begeleider als cliënt wordt gevraagd.
Laten we er samen het beste van maken de komende periode.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Het ABO-team